Wystawa Dolina Wisły

W dniu 10 maja 2017 r. uczniowie klasy I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunem, nauczycielką biologii, panią Anną Paterek zwiedzili otwartą wystawę Dolina Wisły – obszary chronione Natura 2000.
W ramach zajęć uczniowie zapoznali się „bardzo blisko” z przedstawicielami różnych gatunków, które na co dzień mijają, nie raz ich nie zauważając. Pracownik Muzeum Zamku Dzikowskiego przybliżył uczniom znaczenie i funkcje tworzonych obszarów ochronnych, w tym tak nam bliskiej doliny rzeki Wisły.

Foto relacja