samorzad uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego 
na rok szkolny 2016/2017

Przewodniczący:                         Wiktoria Janeczko

Z – cy przewodniczącego:          Mirosław Cebula

Skarbnik:                                               Agnieszka Kata

Sekretarz:                                            Małgorzata Babiec,
                                                                   Kamil Jędrychowski

Członkowie SU:                     Dominika Podkowa
                                                                  Jakub Dziędzioł
                                                                  Tomasz Sokołowski
                                                                  Anna Gorczyca
                                                                  Maria Sykutowska
                                                                  Weronika Marszałek

Opiekun:                                                mgr Agnieszka Wójcik

 

Zadania samorządu