samorzad uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego 
na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący:                         Wiktoria Janeczko

Z – ca przewodniczącego:          Mirosław Cebula

Skarbnik:                                               Dominika Podkowa

Sekretarz:                                            Małgorzata Babiec,
                                                                 

Członkowie SU:
Dominika Piątek
Jakub Dziedzioł
Tomasz Sokołowski
Anna Gorczyca
Maria Sykutowska
Bernadeta Chorzepa
Jagoda Stefaniak
Gabriela Dul
Agnieszka Głowacka
Krzysztof Knapik

Opiekun:
mgr Agnieszka Wójcik

 

Zadania samorządu