Film „Zrozumieć dorosłych”

Oferowana lekcja dedykowana jest uczniom szkół ponadpodstawowych.

Opowiada o budowaniu relacji z rodzicami, wskazuje przyczyny codziennych konfliktów na linii rodzic – dziecko, wskazuje sposoby ich rozwiązania, jednocześnie uświadamiając młodym ludziom ich moc sprawczą w tego typu sytuacjach.
E-lekcje to ciekawa alternatywa dla tradycyjnej lekcji, wykorzystująca aktywizujące metody pracy z uczniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii dzieci otrzymują uporządkowaną wiedzę, podkreśloną odpowiednio dobranymi bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, a także zapoznają się z filmem jako formą przekazania informacji.

Dostępność od: 2020-04-01  do: 2020-09-28