Ogłoszenie

Uczniowie  proszeni są o logowanie się na platformę e-nauka, uczestniczenie w kursach i lekcjach oraz  terminowe wykonywanie zadań i ćwiczeń. W razie jakichkolwiek problemów proszę zgłaszać się do wychowawców.