INFORMACJA NT. ORGANIZACJI ZAJĘĆ W DNIU 12.11.2019

Do godz. 11.30 – zajęcia wg planu

Godz. 12.00 – wyjście do kościoła na Serbinowie

Godz. 12.30 – akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (salka parafialna)

Po występnie powrót do domu.