KONKURS

Europejskie Centrum Młodzieży  ogłasza  konkurs dla młodzieży. Uczestnicy wyjazdów edukacyjnych ECM zaproszeni są do nadsyłania krótkich, pisemnych relacji/historii/wspomnień zebranych w czasie realizacji projektu edukacyjno-językowego. Szczegóły i regulamin konkursu w załączonym dokumencie oraz na stronie internetowej: http://ecm.edu.pl/czas-na-konkurs-ecm/

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

Czas nadsyłania prac (opis/relacja, zdjęcie ilustrujące historię, krótka nota biograficzna) do 30 maja 2020. 

Ocena nadesłanych prac odbędzie się w ECM pod okiem komisji konkursowej.

WYNIKI KONKURSU zostaną ogłoszone w połowie czerwca 2020.