Nasi uczniowie drukują protezę 3D

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, wśród oferty zajęć pozalekcyjnych mają także zorganizowane zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne. Zajęcia te, od czasu wyposażenia szkoły w drukarkę 3D, skupiały się wokół nauki projektowania modeli 3D. Pierwsze próbne wydruki dość szybko skłoniły do poszukiwania konkretnego tematu zajęć i tworzenia dużego projektu, który skłoniłby do bardziej wytężonej pracy i ambitnego działania. Poszukiwania zaprowadziły nas do Fundacji  E-nable Polska, która kieruje pracami na rzecz drukowania protez dłoni dla osób niepełnosprawnych. Taki projekt, który nie tylko będzie dla nas nauką, ale także pozwoli pomóc osobie potrzebującej od razu przekonał nas do realizacji.

Nawiązaliśmy kontakt z prezesem fundacji e-Nable Polska Panem Dr Krzysztofem Grandysem, który bardzo chętnie wprowadził nas w tematykę druku protez. Po nawiązaniu formalnej współpracy i zostaniu oficjalnym wolontariuszem Fundacji przedstawiono nam dziewczynkę, która nie posiada części dłoni, byśmy podjęli się druku protezy dla niej. Zadanie wydawało się bardzo trudne, ale okazało się, że wsparcie fundacji było na tyle duże, że dostaliśmy do pracy wszelakie materiały i instrukcje tak, by bez problemów rozpocząć druk i montaż pierwszej protezy. Przystąpiliśmy do pracy. Międzyczasie zorganizowaliśmy spotkanie z p. Dr Grandysem, rodzicami dziewczynki oraz nią samą, na którym nasz prototyp protezy mogliśmy na żywo przetestować. Efekty były zaskakujące. Dziewczyna po raz pierwszy w swoim życiu nie mając palców lewej dłoni mogła złapać piłkę do ręki. Proteza to nie tylko wizualne przedłużenie brakujących organów, to przede wszystkim ruchome elementy, które pozwalają łapać i trzymać przedmioty. Radość jej i rodziców bezcenna. Kolejne tygodnie poświęcone były dopasowaniu szczegółów, by proteza nie tylko była funkcjonalna, ale także wygodna w użytkowaniu. Wreszcie nadszedł czas kiedy mogliśmy pracę naszych uczniów przekazać dziewczynce do użytkowania.

Fundacja e-nable Polska nie prowadzi działalności gospodarczej, finansuje się z ofiar darczyńców. Zachęcamy do wsparcia działań fundacji, a jeśli w naszym rejonie pojawi się osoba z podobnymi niepełnosprawnościami, która będzie chciała otrzymać taką protezę od naszym uczniów ufamy, że i nam uda się pozyskać sponsora na sfinansowanie zakupu materiałów potrzebnych do druku.

Mateusz Korniak
nauczyciel informatyki w KLO