poczet sztandarowy

Uczniowie delegowani do pocztu sztandarowego:

Klasy pierwsze:

Kamil Jędrychowski
Małgorzata Burdzel
Adrianna Sikora

Klasy drugie:

Dawid Turkiewicz
Karolina Sarzyńska
Aleksandra Buczek

Klasy trzecie:

Bartłomiej Walczyna
Maria Durma
Agata Kosior