Poczet sztandarowy

Uczniowie delegowani do pocztu sztandarowego:

Klasy drugie:

Julia Jakubiak
Amelia Wójcik
Antoni Rusinek
Kacper Chartliński
Wiktoria Komada
Olga Prawica

Klasy trzecie:

Jakub Roman
Magda Ptaszkiewicz
Martyna Zimnicka

Opiekun:
p. Marek Jakubowski