Olimpiada Zwolnieni z Teorii

W bieżącym roku szkolnym dołączymy do grona szkół, którym leży na sercu tworzenie szkoły otwartej na innowacyjne rozwiązania i na wspieraniu uczniów w budowaniu kompetencji przyszłości.  Zaangażujemy się  w Olimpiadę Zwolnieni z Teorii.

Zwolnieni z Teorii to największa olimpiada szkolna w Polsce. W jej ramach uczniowie sami realizują własne projekty społeczne (zbiórki charytatywne, reklamy społeczne, wydarzenia publiczne lub projekty technologiczne). Zdobywają przy tym kluczowe kompetencje przyszłości potrzebne na rynku pracy – uczą się zarządzania, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia.   W czwartek 26 września  gościliśmy w szkole Trasowicza, który opowiadał całej społeczności szkolnej o swoich doświadczeniach z uczestnictwa w Olimpiadzie.