Ostateczne wyniki rekrutacji

Komisja rekrutacyjna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu ostatecznie zakwalifikowała do szkoły 27 kandydatów.
Na tej podstawie Dyrektor KLO przyjął do klasy pierwszej 27 uczniów.
Lista przyjętych znajduje się w szkole.
Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel. 158237554 lub osobiście w sekretariacie szkoły.
Lista przedmiotów w klasie I i prowadzący:
1. j. polski – mgr Elżbieta Sudoł
2. j. niemiecki – mgr Joanna Baran
3. j. hiszpański – dr Radosław Maziarz
4. j. ang – pp mgr Małgorzata Baran/pr mgr Ewa Korczyńska-Madej
5. matematyka – pp mgr Tomasz Szpyt/pr mgr Agnieszka Kujacz
6. biologia – mgr Anna Styś
7. chemia – mgr Elżbieta Głowacka
8. fizyka – mgr Anna Nieradka
9. historia – mgr Marek Jakubowski
10. wos/wdż – mgr Iwona Bańka
11. geografia – mgr Barbara Orzechowska
12. informatyka/podstawy przedsiębiorczości/edb – mgr Mateusz Korniak
13. wok – mgr Aneta Majka
14. religia – ks. Michał Wrona
15. wf – dziewczęta mgr Piotr Malik,
Wf  chłopcy mgr Piotr Trela