Podziękowania za zaangażowanie w Strefę Aniołów

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

DLA  NAUCZYCIELI  I PRACOWNIKÓW
ZA POMOC I ZAANGAŻOWANIE  

W ORGANIZACJĘ „STREFY ANIOŁÓW”  

 

                                                                                                     Dyrekcja