Spotkanie z poezją niemiecką po polsku

Dnia 18 kwietnia 2018 roku odbyło się niezwykłe spotkanie z poezją niemiecką po polsku. Podczas lekcji otwartej prowadzonej przez panią Joannę Baran, nauczyciela języka niemieckiego, oraz panią Iwonę Hetnar, nauczyciela języka polskiego, uczniowie doszukiwali się wspólnych elementów epoki romantyzmu niemieckiego i polskiego oraz wskazywali na liczne wpływy literatury i kultury niemieckiej na polską, a nawet europejską. Przytaczane teksty oraz różne konteksty uświadamiały młodzieży pewną spójność i zależność w rozwoju sąsiednich narodów, a podejmowane próby przekładu poezji niemieckiej na język polski okazały się dla uczniów nie lada wyzwaniem. Taka lekcja dowiodła, że przedmioty z pozoru odrębne i różne, mają ze sobą wiele wspólnego.

dr Iwona K. Hetnar

Galeria zdjęć