Terminarz – matura 2020/2021

Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020 / 2021

Termin Czynności Osoby odpowiedzialne
do 10 września 2020    
Zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi i zasadami wypełniania deklaracji Wychowawcy klas III
do 30 września 2020    
Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym Wychowawcy klas III
do 7 lutego 2021 Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminu Dyrektor szkoły
marzec 2021 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego Dyrektor szkoły
od 4 do 20 maja 2021 Pisemna  część egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi procedurami; PZE/ZN
5 lipca 2021 Wydanie świadectw dojrzałości przez OKE oraz przekazanie ich absolwentom za potwierdzeniem odbioru Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

EGZAMIN MATURALNY – ważne informacje

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2021. (część pisemna) – www.cke.edu.pl

 

Zasady rekrutacji na wyższe uczelnie w roku akademickim 2020/2021

Adresy stron internetowych uczelni wyższych najczęściej wybieranych przez absolwentów naszej szkoły (znajdziesz tu aktualne zasady rekrutacji)

Jeśli nie znalazłeś na tej liście uczelni, którą jesteś zainteresowany, to polecamy ci Internetowy Informator dla kandydatów na studia emta.pl.