Wokalny sukces Julii

Wokalny sukces Julii!

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 5 listopada br. uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu –Julia Żyła zajęła trzecie miejsce na IX Międzyszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem był Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. Poziom zmagań był wysoki. Siedemnastu uczestników zaprezentowało zróżnicowany repertuar.

Julia zachwycała na scenie głosem, dykcją oraz interpretacją utworu.

Gratulujemy!!!