Wyniki rekrutacji na rok 2018/2019

Komisja rekrutacyjna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu zakwalifikowała do szkoły 30 kandydatów.
Lista kandydatów znajduje się w szkole.
Informacje o zakwalifikowanych można uzyskać pod nr tel. 158237554 lub osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Jachowicza 4b.
Oryginały świadectw należy przedłożyć do 06.07.2018 r.