Wyniki rekrutacji

Aktualna lista osób przyjętych do klasy pierwszej
(stan na dzień 13.07.2017)

dostępna w zakładce rekrutacja