Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych i czasu pracy

Zarządzenie dyrektora szkoły

 

z dnia 11 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia zajęć lekcyjnych i czasu pracy

na podstawie ostrzeżenia rządowego centrum bezpieczeństwa w sprawie fali upałów

 

Zarządzam, co następuje:

  • 1. Skrócenie zajęć lekcyjnych od 12 VI 2019 r. od godz. 8.00 do pół godziny do odwołania
  • 2. Skrócenie czasu pracy pracowników niepedagogicznych o 1 godzinę,
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor szkoły