Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego