Zastępstwa – 24 wrzesień 2021

nieobecny ks. P. Piędzio
klasa III a – lekcja religii odwołana