Absolwenci

Dalsze losy naszych absolwentów.
Kierunki i uczelnie, na których obecnie studiują
według roczników:

Uczniowie z rocznika 2013-2016:

 • Uniwersytet Warszawski: pedagogika, slawistyka
 • Politechnika Krakowska: informatyka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Akademia „IGNATIANUM” w Krakowie: pedagogika
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie: prawo, administracja
 • Uniwersytet Rzeszowski: wychowanie fizyczne
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: filologia angielska
 • Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu: pedagogika

Uczniowie z rocznika 2013-2016:

 • Uniwersytet Warszawski: psychologia, mikrobiologia
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie: kierunek trenerski
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: psychologia
 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie: inżynieria biomedyczna i zarządzanie
 • Uniwersytet Wrocławski: iberystyka
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski: prawo, psychologia biznesu, pedagogika specjalna,
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie: lingwistyka stosowana
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: psychologia
 • Uniwersytet Rzeszowski: germanistyka
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu: filologia angielska
 • Szkoła Nova w Tarnobrzegu: technik usług kosmetycznych, technik farmaceutyczny
 • Policealna Szkoła Wizażu

Uczniowie z rocznika 2012-2015:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: budownictwo
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie: Wydział Sztuki Lalkarskiej
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: filozofia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: finanse i rachunkowość
 • Akademia „IGNATIANUM” w Krakowie: edukacja wczesnoszkolna
 • Politechnika Rzeszowska: inżynieria medyczna
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski: psychologia biznesu
 • Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach: europeistyka
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu: pielęgniarstwo