Samorząd uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego 
na rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący:  Patrycja Wójcicka                        

Z – ca przewodniczącego: Bartosz Witoń

SkarbnikAnna Murek

Sekretarz: Olga Prawica 

Członkowie SU: prezydium samorządów klasowych

Opiekunowie: Ewa Korczyńska-Madej i Anna Styś