Dzień 12 listopada wolny od zajęć

Zarządzenie nr 4/2021/22 
Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  w Tarnobrzegu 
z dnia 4 listopada 2021 r. 
w sprawie działalności szkoły w związku z zwiększającą liczbą zachorowań na COVID-19 

  1. Na podstawie:
    ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), § 5 pkt1-2;

§1

  1. W związku z zwiększającą liczbą zachorowań na COVID-19 wprowadza się 12 listopada 2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

§2

  1. Zarządzenie obowiązuje z chwilą podpisania.
  2. Zarządzenie udostępnione do wiadomości na stronie szkoły.

Data i podpis dyrektora
08/11/2021 r., Joanna Szmuc