Konkurs „Czego uczy nas internet”

Celem konkursu jest popularyzowanie pozytywnego spędzania czasu z internetem jako alternatywy dla wszelkich przejawów niebezpiecznego korzystania z sieci

Zadanie:

Należy wykonać plakat lub zdjęcie multimedialne na temat ” Czego uczy nas internet”

Plakat może mieć formę:

  • zdjęcia multimedialnego czyli slajdu prezentacji lub programu komputerowego z elementami animacji, dźwięku, hiperłączy itp.
  • zdjęcia w formacie jpg – dopuszczalne wszelkiego typu przeróbki fotomontaże
  • pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice

Termin:
Prace proszę składać do Pani Dyrektor Agnieszki Wójcik lub Pana Mateusz Korniaka do dnia 7.02.2017 czyli Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Nagrody:
Dodatkowa ocena z informatyki jeśli praca wykonana jest techniką cyfrową, drobne nagrody rzeczowe.