Konkurs promujący język polski pt. „Na ratunek słowom!”

Drodzy Uczniowie, z okazji Międzynarodowego Dnia języka Ojczystego zapraszamy do udziału w konkursie promującym język polski pt. „Na ratunek słowom!”

Regulamin:

 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – IV Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.
 2. Zadanie polega na przygotowaniu plakatów z wyrazami, które były używane dawniej w polszczyźnie – a warto, według Was, przywrócić je do współczesnego języka.
 3. Plakat ma mieć formę nie mniejszą niż  A4. Powinno się znaleźć na nim jedno słowo. Technika dowolna.
 4. Jeden uczeń może wykonać więcej niż jeden plakat.
 5. Szczegóły:
  1. Wybrane słowo (główny element plakatu) należy zapisać odręcznie.
  2. Podać znaczenie tego słowa.
  3. Określić, jaka to część mowy.
  4. Wskazać pochodzenie słowa.
  5. Można dodać ciekawostki związane ze słowem.
  6. Ułożyć 1- 2 zdania z wybranym słowem lub dwuwersową rymowankę.
  7. Wypisać wyrazy bliskoznaczne do danego słowa, np. w formie mapy myśli lub chmury wyrazu np. WordArt, można wydrukować i wkleić.
 6. Wybór słów jest subiektywny,
 7. Gdzie znaleźć takie słowa? Źródłem mogą być książki, słowniki, pamięć babć i dziadków, innych osób. Zestaw przykładowych słów dostępny jest także w bibliotece szkolnej.
 8. Ocenie będzie podlegać estetyka, poprawność ortograficzna i językowa, pomysłowość.
 9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone; prace zakwalifikowane do konkursu zostaną dodatkowo nagrodzone cząstkową oceną celującą z języka polskiego!
 10. Plakaty zaopatrzone w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa należy składać do p. M. Łuczak do dnia 21 lutego 2024 r.

Organizator konkursu:
M. Łuczak