Oferta pracy

Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II
ul. Jachowicza 4b w Tarnobrzegu ogłasza nabór na stanowisko:

 

nauczyciel przedmiotu – matematyka

– zatrudnienie – umowa o pracę od 01 września 2020r.

1.Wymagania niezbędne:

a)obywatelstwo polskie

b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c)wykształcenie wyższe

2.Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym

3.Wymagane dokumenty:

– CV

– kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, kserokopie świadectw pracy

– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Powyższe dokumenty opisane powinny być następująco: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Jachowicza 4b

Kontakt telefoniczny: 15  823 75 54

 

 

                                                                                                                      Joanna Szmuc

Dyrektor   Szkoły