rekrutacja tymczasowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. 
św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

ogłasza rekrutację
na rok szkolny 2018/2019

WAŻNE!

 1. Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze
 2. Nie pobieramy czesnego

TRYB KSZTAŁCENIA W LICEUM

 • Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 • Klasy 10-15 osobowe o profilach kształcenia:
 • Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański i inne zaproponowane przez grupę uczniów.
 • Zajęcia dodatkowe: przedmiotowe koła zainteresowań o charakterze poszerzającym wiedzę oraz zajęcia z obszaru sztuki, informatyki, sportu i turystyki.
 • Możliwość organizacji szkoleń lub kursów płatnych zakończonych certyfikatem lub świadectwem kwalifikacji dla chętnych uczniów (oferta szczegółowa)

WAŻNE TERMINY

 • od 7.05 – 11.06. 2018 r. – składanie podań,
 • 22 – 26.06.2018 r. – składanie kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego w sekretariacie szkoły (można złożyć kopie)
 • do 27.06.2018 r – Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne,
 • 06.2018 r. o godz. 10.00 – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 • do 06.07.2018 r. do godz. 15.00 – składanie oświadczeń i oryginałów dokumentów,
 • 09.07. 2018 r. – godz. 1000 – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji w szkole i na www szkoły.

PODSTAWA PRAWNA i ZASADY PUNKTACJI

DOKUMENTY DO POBRANIA (podanie, kwestionariusz, karta motywacyjna)

CO NAS WYRÓŻNIA

NASZE OSIĄGNIĘCIA

NASI ABSOLWENCI


Kontakt:
Dyrektor mgr Piotr Malik
ul. Jachowicza 4 b,
tel. 158237554,
e-mail:
 klotbg@gmail.com,