Matura 2020

Matura 2020

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wystawione są aktualne informacje dot. egzaminu maturalnego. Prosimy o zapoznanie się z nimi jak i materiałami które są udostępnione w załącznikach.

Maturzyści tegoroczni muszą wypełnić Oświadczenie Maturzysty i przesłać na adres sekretariatu (sekretariat.katoliktbg@gmail.com)

Załączniki:

1. Oświadczenie Maturzysty

2. Harmonogram Matur (strona 4)

3. Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS