Organ prowadzący szkołę

Parafia M.B.N.P w Tarnobrzegu –  ks. dr Jan Biedroń