Organ prowadzący szkołę

 ks. dr Jan Biedroń – proboszcz Parafii M.B.N.P. w Tarnobrzegu