Poczet sztandarowy

Uczniowie delegowani do pocztu sztandarowego:

Klasa czwarta:

Julia Jakubiak
Amelia Wójcik
Antoni Rusinek

Klasa trzecia:

Gabriela Chłopek
Julia Komada
Maksymilian Bieliński

Klasa druga:

Zuzanna Bożek
Julia Markowicz

Opiekun:
p. Piotr Trela