Biblioteka

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Biblioteka w naszej szkole to niewielkie, ale bardzo przytulne pomieszczenie usytuowane na parterze budynku Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły. Nasza  biblioteka jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz  pracowników szkoły. Tutaj można wypożyczyć ciekawe książki oraz znaleźć ważne informacje.

            W księgozbiorze znajdują się przede wszystkim lektury szkolne, ale także poezja, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin, materiały pomocnicze do matury oraz literatura fachowa dla uczniów i nauczycieli. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli, popularyzacji kultury czytelniczej wśród uczniów.

Biblioteka:

 • gromadzi i opracowuje zbiory
 • umożliwia korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie książek
 • prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece:

 • wydawnictwa informacji bezpośredniej – encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, przewodniki
 • lektury podstawowe i uzupełniające
 • literatura popularnonaukowa
 • literatura piękna
 • wydawnictwa albumowe z różnych dziedziny sztuki
 • wydawnictwa o tematyce regionalnej
 • wydawnictwa z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki stanowiące pomoc
  w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli.

Biblioteka pracuje zgodnie z planem pracy, a w czasie nauczania zdalnego można się umówić bezpośrednio z opiekunem w celu wypożyczenia lub zwrotu książek.

Opiekun biblioteki

Marzanna Łuczak