Patron

Jan Paweł II

Kalendarium życia Świętego Jana Pawła II:

 • 18 maja 1920 – urodził się w Wadowicach, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich (matka umiera w 1929 r.)
 • 1938 – zdaje maturę i rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 1940 – 44 – pracuje fizycznie w kamieniołomach i fabryce Solvay
 • 18 lutego 1941 – umiera ojciec, Karol Wojtyła senior
 • październik 1942 – wstępuje do tajnego seminarium duchownego i rozpoczyna studia filozoficzne
 • 1 listopada 1946 – otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk abp. Adama Sapiehy
 • listopad 1946 – czerwiec 1948 – studia teologiczne w Rzymie
 • 1948 – 1951 – wikary w Niegowici, potem w parafii św. Floriana w Krakowie
 • 0d 1953 – wykłady na Wydziale Teologicznym UJ, potem w seminariach duchownych i na KUL
 • 4 lipca 1958 – zostaje biskupem pomocniczym w Krakowie
 • 1962 – 1965 – uczestniczy w Soborze Watykańskim II
 • 30 grudnia 1963 – zostaje arcybiskupem metropolitą krakowskim
 • 29 maja 1967 – zostaje kardynałem
 • 16 października 1978 – wybrany na papieża, przyjmuje imię Jana Pawła II
 • 25 stycznia – 1 lutego 1979 – pierwsza podróż zagraniczna: do Meksyku, na Dominikanę i Wyspy Bahama
 • 4 marca 1979 – publikacja pierwszej encykliki „Redemptor hominis”
 • 2 – 10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka do Polski
 • 30 listopada 1980 – ukazuje się encyklika „Dives in misericordia”
 • 13 maja 1981, ok. godz. 17.19 – Ali Agca strzela do Jana Pawła II, który zostaje ciężko ranny
 • 14 września 1981 – ukazuje się encyklika „Laborem exercens”
 • 13 maja 1982 – w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu papież zawierza świat Matce Bożej
 • 16 – 23 czerwca 1983 – druga pielgrzymka do Polski
 • 27 grudnia 1983 – spotkanie z Ali Agcą
 • 31 marca 1985 – Jan Paweł II ustanawia Światowy Dzień Młodzieży
 • 13 kwietnia 1986 – odwiedza w Rzymie synagogę
 • 27 października 1986 – w Asyżu odbywa się Światowy Dzień Modlitw o Pokój
 • 8 – 14 czerwca 1987 – trzecia pielgrzymka do Polski
 • 30 grudnia 1987 – druga encyklika społeczna „Sollicitudo rei socialis”
 • 13 kwietnia 1991 – mianowanie biskupów w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie
 • 1 maja 1991 – publikacja trzeciej społecznej encykliki „Centesimus annus”
 • 1 – 9 czerwca 1991 – podróż do Polski (druga jej część: 13 – 15 sierpnia)
 • 25 czerwca 1992 – podpisuje nowy „Katechizm Kościoła katolickiego”
 • 15 lipca 1992 – przechodzi operację usunięcia guza jelita
 • 5 października 1993 – ogłoszenie encykliki „Veritatis splendor”
 • 28 kwietnia – 27 maja 1994 – w klinice Gemelli przechodzi zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego
 • 19 października 1994 – publikacja książki „Przekroczyć próg nadziei”
 • 10 listopada 1994 – list apostolski „Tertio millennio adveniente” o Wielkim Jubileuszu Roku 2000
 • 25 marca 1995 – ukazuje się encyklika „Evangelium vitae”
 • 22 maja 1995 – nieoficjalna wizyta w  Polsce (przy okazji wizyty w Czechach)
 • 7 – 10 listopada 1996 – wraz z ok. 1500 kapłanami z 89 krajów obchodzi 50. rocznicę święceń
 • 15 listopada 1996 – ukazuje się książka „Dar i tajemnica”
 • 31 maja – 10 czerwca 1997 – szósta pielgrzymka do Polski
 • 5 – 17 czerwca 1999 – siódma wizyta w Polsce
 • 24 – 25 grudnia 1999 – o północy otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na znak rozpoczęcia  Wielkiego Jubileuszu
 • 12 marca 2000 – Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła
 • 20 – 26 marca 2000 – jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • 6 stycznia 2001 – zamknięcie Wielkiego Jubileuszu i ogłoszenie listu „Novo millennio ineunte”
 • 24 stycznia 2002 – II Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu
 • 16 – 19 sierpnia 2002 – ósma, ostatnia pielgrzymka do Polski; w Łagiewnikach zawierza świat Bożemu Miłosierdziu
 • 6 marca 2003 – prezentacja „Tryptyku rzymskiego”
 • 22 marca 2003 – Jan Paweł II potępia wojnę w Iraku
 • 15 – 16 sierpnia 2004  – ostatnia, 104., podróż zagraniczna; papież przebywa w Lourdes
 • Luty – marzec  2005 – dwukrotnie przebywa w klinice Gemelli
 • 22 lutego 2005 – prezentacja książki „Pamięć i tożsamość”
 • 27 marca 2005 – w niedzielę wielkanocną udziela milczącego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”
 • 2 kwietnia 2005 roku, godz. 21.37 – Jan Paweł II umiera w Watykanie
 • 28 czerwca 2005 – oficjalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w diecezji rzymskiej;
 • 4 listopada 2005 – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego w archidiecezji krakowskiej
 • 1 maja 2011 roku  – w Rzymie pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI następuje beatyfikacja
 • 27 kwietnia 2014 roku – Jan Paweł 2 ogłoszony świętym Kościoła Powszechnego