Medyczna

Przedmioty rozszerzane:

biologia, chemia, (matematyka lub język obcy)

dodatkowo oferujemy: udział w Dniach Otwartych uczelni medycznych, wycieczkę do zakładów farmaceutycznych, do pracowni rtg i mammografii oraz pracowni usg, warsztaty nt. wykorzystania druku 3D w medycynie – protezy.

dla chętnych dodatkowe kursy lub szkolenia (lista)