Ważne dla maturzystów

Państwo Dyrektorzy liceów ogólnokształcących,

bardzo proszę Państwa Dyrektorów o stałe upowszechnianie informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” wśród uczniów, rodziców (np. poprzez dziennik elektroniczny), nauczycieli i wszystkich zainteresowanych tą kwestią.

Centralna Komisja Egzaminacyjna wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, także za naszym pośrednictwem, udostępniają różnorodne materiały w tym zakresie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/cke-przypomina-o-materialach-dotyczacych-egzaminu-w-formule-2022-i-obowiazkach-dyrektorow-szkol/

Pełna i pewna informacja o zmianach w egzaminie maturalnym, przekazywana przez samą szkołę ułatwi uczniom spokojne i efektywne przygotowanie się do egzaminu.

Bardzo dziękuję.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch