Terminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2023
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa podkarpackiego.