Terminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2022
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego.