Terminy

Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 1/2024
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa podkarpackiego.