Dobrowolne wpłaty na na cele statutowe

Z góry dziękujemy za wsparcie!

Bank Pekao

38 1240 2744 1111 0010 6428 1567

Nasz nr konta:  (z dopiskiem „Na cele statutowe szkoły”)