Humanistyczno-psychologiczna

Przedmioty rozszerzane:

 język polski, historia, (WOS lub biologia lub język obcy)

dodatkowo oferujemy: cykl warsztatów z psychologiem i pedagogiem na temat terapii i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej  oraz warsztaty logopedyczne.

dla chętnych dodatkowe kursy lub szkolenia (lista)