Konkurs Bożonarodzeniowy

Zachęcamy młodzież naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w konkursie plastycznym.  Uczestnicy konkursu wykonują prace w następujących kategoriach tematycznych:

 • Kartka Bożonarodzeniowa (format A-5, technika dowolna),
 • Anioł (malarstwo, grafika, kolaż, tkanina, rzeźba, płaskorzeźba – format i technika dowolne).

Regulamin konkursu  poniżej.

REGULAMIN

 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace w następujących kategoriach tematycznych:
 • Kartka Bożonarodzeniowa (format A-5, technika dowolna),
 • Anioł (malarstwo, grafika, kolaż, tkanina, rzeźba, płaskorzeźba – format i technika dowolne).

Prosimy o wykorzystanie materiałów recyklingowych, dostępnych w domu (papier, tkanina, fragmenty opakowań, wełna, drewno itp.).

 1. Do konkursu uczestnicy zgłaszają opisaną pracę. Prosimy o przyklejenie wyciętej karty zgłoszenia na jej odwrocie.
 2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych,
 • II kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych,
 • III kategoria: klasy VII-VIII szkół podstawowych,
 • IV kategoria: szkoły ponadgimnazjalne.
 1. Kryterium oceny – kreatywność autorów: pomysły dzieci wynikające z ich naturalnej wrażliwości, spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka i jednolitość stylowa), samodzielność.
 2. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii TDK w terminie 21 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem.
 4. Prosimy o przekazanie prac (wraz z kartą i oświadczeniem związanym z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem) do TDK w terminie do 21 grudnia 2020 r.
 5. Prace niespełniające kryteriów konkursu nie zostaną do niego zakwalifikowane.
 6. Terminy:
 • zgłaszanie prac do konkursu – 14 grudnia 2020 r. (włącznie),
 • rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy,
 • 22 grudnia 2020 r. godz. 13.00, Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury,
 • wystawa pokonkursowa 21 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

Uwaga! Organizator zastrzega, że w związku z sytuacją epidemiczną harmonogram może ulec zmianie.

 1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie oraz na utrwalenie wizerunku w celu wykorzystania tych utrwaleń do promocji, reklamy, a także dokumentacji i archiwizacji konkursu.
 2. 11. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Informacje:

Tarnobrzeski Dom Kultury, Dział Ruchu Amatorskiego ul. Słowackiego 2, Tarnobrzeg

www.tdk.tarnobrzeg.pl

e-mail: elzbieta.miskiewicz@tdk.tarnobrzeg.pl

 

Karta zgłoszenia i formularz oświadczenia Covid-19 do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl