Odznaczenia

Ks. Michał był osobą bardzo skromną, nigdy nie zabiegał o uznanie czy wyróżnienia, ale różne instytucje pragnąc docenić jego wysiłek uhonorowały go różnymi odznaczeniami:

  • Nadane przez dzieci – Order Uśmiechu, ks. Michał zasiadał w kapitule tego orderu.
  • Był pierwszą osobą odznaczoną najważniejszym miejskim odznaczeniem medalem Sigillum Virtuti /łac. pieczęć cnoty obywatelskiej/.
  • W 2000 roku Rada Miasta nadała mu tytuł Tarnobrzeżanina XX wieku.
  • Od czytelników Tygodnika Nadwiślańśkiego zgodził się przyjąć natomiast tytuł Tarnobrzeżanina roku 2008.
  • Pośmiertnie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadane przez Prezydenta RP.