Profil biologiczno-chemiczny

Profil biologiczno-chemiczny
z elementami pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Przedmioty wiodące: biologia, chemia, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: matematyka lub geografia, j. niemiecki lub hiszpański

Uczniowie tej klasy mają możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową. Ponadto uczeń nabywa nowe umiejętności na organizowanych w szkole lub poza szkołą kursach pomocy przedmedycznej czy profilaktyki zdrowia. Porozumienie o współpracy zawarte z Państwową Uczelnią Zawodową umożliwi uczniom tego kierunku uczestniczenie w niektórych zajęciach dydaktycznych w Uczelni, udział w prelekcjach, prezentacjach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, sympozjach organizowanych przez uczelnię.
Profil ten daje możliwość rozwijania także innych zainteresowań np.: językowych (poprzez udział w zagranicznych projektach edukacyjnych, wymianie młodzieży), fotograficznych, plastycznych, dziennikarskich (współtworzenie gazetki szkolnej), sportowych czy żeglarskich.
Co po ukończeniu tej klasy?
Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m. in. na następujących kierunkach: medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, psychologia.