Profil humanistyczny

Profil humanistyczny
z elementami prawa i dziennikarstwa

Przedmioty wiodące: j.polski, historia lub WOS, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: geografia, j.niemiecki lub j. hiszpański

Jest to oferta kierowana do uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności humanistyczne, językowe lub medialne. W ciągu czterech lat nauki uczniowie mają mają możliwość biegłego opanowania języka angielskiego w mowie i piśmie. Zdobywają także wiedzę w zakresie literatury, kultury, historii i realiów obcojęzycznego obszaru językowego. Poza tym będą uczestniczyć w projektach edukacyjno-językowych w krajach Europy Zachodniej, w wymianie międzynarodowej z Anglią, Niemcami i Hiszpanią. To wszystko pozwoli pomyślnie zdać egzamin maturalny a także egzaminy na certyfikaty językowe. Natomiast język polski realizowany na poziomie rozszerzonym dodatkowo wzbogacony jest o zajęcia dziennikarskie, w zakresie których młodzież poznaje tajniki pracy w gazecie i innych mediach, rozwija swe indywidualne zdolności.
Co po ukończeniu tej klasy?
Ukończenie tej klasy umożliwia uczniom dobry start na takie kierunki jak: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, filologia polska, angielska, niemiecka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, socjologia, europeistyka, politologia, archeologia, zarządzanie kulturą oraz wiele innych.