Profil językowo-turystyczny

Profil językowo–turystyczny
z elementami geoturystyki i energii odnawialnej

Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: j.niemiecki lub j. hiszpański, informatyka
Jest to oferta skierowana do uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności językowe a także zapoznać się z zastosowaniem przyjaznych środowisku odnawialnych źródeł energii, z funkcjonowaniem rynku usług turystycznych i brać udział w ciekawych wycieczkach, wyprawach krajoznawczych, projektach edukacyjno-językowych zarówno w kraju jak i za granicą. W trakcie nauki poznasz zasady organizacji wycieczek turystycznych i tajniki pilotażu, działania z zakresu marketingu, tajniki branży turystycznej i weźmiesz udział w targach turystycznych, zobaczysz wiele miejsc w kraju i w Europie.
Co po ukończeniu tej klasy?
Po ukończeniu liceum i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów a w przyszłości pracować jako nauczyciel języków obcych, tłumacz, pilot wycieczek, specjalista ds. turystyki , przewodnik wycieczek, organizator turystyki i rekreacji. Możesz wybierać takie kierunki jak: filologia, geoturystyka, energetyka odnawialna i zarządzanie energią, archeologia, zarządzanie kultura i wiele innych.