Profil matematyczno-informatyczny

Profil matematyczno-informatyczny
z elementami programowania i administrowania siecią komputerową

Przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: fizyka lub geografia, j.niemiecki lub j. hiszpański

Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe i techniczne na uniwersytetach, politechnikach, uczelniach technicznych oraz ekonomicznych.
Co po ukończeniu tej klasy?
Absolwenci tej klasy wybierają na studiach takie kierunki jak: matematyka stosowana, finanse i rachunkowość, informatyka, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, mechatronika, stosunki międzynarodowe, transport, zarządzanie, turystyka, geologia, bankowość, handel międzynarodowy, logistyka a także wiele innych.