Sportowo-turystyczna

Przedmioty rozszerzane:

biologia, j. angielski (geografia lub 2 język obcy)

dodatkowo oferujemy:  zwiększoną liczbę godzin wf o 1 h, wyjazdy geologiczne obóz letni (rowery, biwak, kajaki, żeglarstwo) i zimowy (narty, snowboard, łyżwy),

dla chętnych dodatkowe kursy lub szkolenia (lista)