Tydzień wychowawnia

Tegoroczny tydzień wychowania organizowany jest w dniach 14 – 20 września. Tematem jest: „Prawda Fundamentem wychowania”.
Tematyka ta zaczerpnięta jest ze słów św. Jana Pawła II:

„Człowiek jest sobą poprzez prawdę i staje się bardziej sobą poprzez coraz pełniejsze poznanie prawdy”

Materiały na ten temat – pobierz…