„Do zobaczenia w dorosłym życiu …” – uroczystość pożegnania absolwentów

28 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów.
We mszy św. pod przewodnictwem ks. Prałata Jana Biedronia wzięli udział uczniowie, rodzice oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Zwracając się do uczniów,  ks. Prałat przypomniał wartości, jakimi kierował się św. Jan Paweł – patron szkół katolickich. Zachęcał absolwentów naszego liceum, aby w dorosłym życiu kierowali się nauką patrona – „Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego”. Prowadzący szkoły katolickie w Tarnobrzegu podziękował nauczycielom za miłość niełatwą – bo miłość do szkoły oraz zaangażowanie w wychowanie i edukację młodego pokolenia.

Dalsza część uroczystości odbyła się na sali parafialnej.

W przemówieniu  Pani dyrektor Joanna Szmuc odniosła się do warunków w jakich przyszło wkraczać  w dorosłość tegorocznym maturzystom. Zaznaczyła jednak, iż mimo trudnych okoliczności nasi absolwenci są w najpiękniejszym momencie życia. I na świat, ten dobry czy zły, powinni odpowiadać swoim uczciwym życiem.

„Drodzy Absolwenci, „Wyciągnijcie dłonie i chwyćcie marzenia, niechaj nadziei skrzydła niosą Was …”

Kończąc, Pani dyrektor życzyła wszystkim jak najlepszych wyników na egzaminie dojrzałości i dobrych wyborów życiowych.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród i wyróżnień.

Ks. Prałat Jan Biedroń – prowadzący liceum, wraz z panią Dyrektor wręczyli nagrodę dla szczególnie wyróżniających się uczniów w działalności na rzecz szkoły, drugiego człowieka. Nagrodę PRIMUS INTER PARES, otrzymał Kamil Chłopek.
Wyróżniający się uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.

Byli to:

  • Kacper Chartiński
  • Michał Duszkiewicz
  • Wiktoria Komada
  • Olga Prawica
  • Samanta Serafin
  • Aleksandra Walczyna

Następnie swoje słowa do maturzystów skierowali koleżanki i koledzy ze szkoły. Dzięki przygotowanemu programowi artystycznemu, wszyscy mogli spojrzeć na maturę z przymrużeniem oka i choć na chwilę zapomnieć o czekających ich wyzwaniach. Niespodziankę dla uczniów przygotowali również nauczyciele, którzy wspólnie ułożyli tekst piosenki, a brawurowe wykonanie wywołało uśmiech na twarzach wychowanków.

„Do zobaczenia w dorosłym życiu”. Życzymy maturzystom powodzenia na egzaminie dojrzałości oraz pięknego dorosłego życia na innej drodze, na innym szlaku …