„Grecja Olimpijska” – szczegóły projektu edukacyjno-językowego

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-językowym do Grecji, który planowany jest na koniec września 2021 roku. Uczestnicy projektu będą mieć szanse poznania kultury i obyczajów mieszkańców Grecji, a realizując różnego rodzaju zadania językowe podnosić swoje kompetencje komunikacyjne.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU