IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej

Zapraszamy do udziału w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Przedsięwzięcie to objął  patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki  Przemysław Czarnek. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju związanego z tematem przewodnim przedsięwzięcia „Odpowiedzialność za naród”.

Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego. Prace można przesyłać do 7 stycznia 2021 r.

Organizatorem IX Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Do wiadomości dołączam regulamin przedsięwzięcia oraz komunikat MEN dotyczący konkursu. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/czym-jest-odpowiedzialnosc-za-narod-napisz-esej-i-wez-udzial-w-konkursie-wiedzy-patriotycznej-o-romanie-dmowskim.