Julia Komada – stypendystka Prezesa Rady Ministrów – gratulujemy

W środę 14 grudnia 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie pan Radosław Wiatr – II Wicewojewoda Podkarpacki wraz z Panią Małgorzatą Rauch – Podkarpacką Kurator Oświaty uroczyście wręczyli dyplomy uczniom, którzy uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Na dany rok szkolny Prezes Rady Ministrów przyznał w województwie podkarpackim Stypendia dla 315 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w szkołach, do których uczęszczali. W gronie nagrodzonych znalazła się także uczennica naszej szkoły Julia Komada, która w towarzystwie swojego taty oraz nauczyciela z ramienia szkoły p. M. Baran w roli opiekuna wzięła udział w tej uroczystości i odebrała przyznany jej dyplom. Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów składa społeczność szkolna wraz z Dyrekcją, wychowawcą i gronem pedagogicznym.