Katolik pamięta o Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca na Placu Antoniego Surowieckiego przed popiersiem tarnobrzeskiego niezłomnego majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory” znicze zapalili w imieniu całej szkoły uczniowie klasy trzeciej. Chcieli w ten sposób uczcić tych wszystkich Żołnierzy Wyklętych, którzy nie szczędzili zdrowia, krwi i życia w obronie największego skarbu, jakim jest Ojczyzna. A było ich niemało. Blisko 20 tysięcy Żołnierzy Wyklętych zostało zamordowanych, a ok. 200 tysięcy skazano na więzienia lub zesłano do rosyjskich łagrów.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!