Konkurs matematyczny „Przedstaw liczbę Pi dowolną techniką”

Drodzy Uczniowie, z okazji Święta Liczby Pi zapraszamy do udziału w konkursie matematycznym pt. „Przedstaw liczbę Pi dowolną techniką”.

Regulamin:

  1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-IV Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.
  2. Cele: rozwijanie zainteresowania matematyką, rozwijanie twórczych postaw uczniów wobec problemów matematycznych, popularyzacja pojęć matematycznych wśród uczniów, promowanie postaw twórczych.
  3. Tematyka konkursu: należy przedstawić Liczbę Pi w ciekawy sposób. Technika dowolna. Jedna wspólna praca klasowa.
  4. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, kreatywność pomysłu.
  5. Klasa z najciekawszą pracą zostanie nagrodzona voucherem.
  6. Prace należy składać lub przesyłać do p. A. Zioło lub p. J. Zarzycki do dnia 08 marca 2024 r.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 14 marca 2024 r. Wyniki oraz prace zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Organizatorzy konkursu:
A. Zioło, J. Zarzycki